Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem

Dle ust. § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti (14) dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Prodávající

František Novák, Ledečská 2962, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 63566168, DIČ: CZ7202262980
Internetový obchod: www.gastrohb.cz
E-mailová adresa: info@gastrohb.cz
Telefonní číslo: +420 603 243 414

Kupující (spotřebitel)

Jméno a příjmení:            ______________________________________

Adresa:                               ______________________________________

Telefon:                             ______________________________________

E-mail:                                ______________________________________

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy:

Číslo objednávky:             ______________________________________

Datum objednání:           ______________________________________

Datum převzetí:               ______________________________________

Specifikace zboží             ______________________________________

Žádám o vrácení peněžních prostředků

Na bankovní účet č. ______________________________________

V ___________________             dne ___________________                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                                                                                                                  podpis

Nepoškozené zboží zašlete nebo po předchozí telefonické domluvě předejte osobně na adresu: František Novák, GastroHB.cz, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, a to do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady na vrácení zboží nese kupující (spotřebitel).

Kupující (spotřebitel) bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

Prodávající potvrdí kupujícímu bez zbytečného odkladu v textové podobě přijetí tohoto odstoupení.