Firma/jméno a adresa kupujícího:

 

 

 

IČ:

DIČ:

Poznámky:

Zpáteční adresa pro zaslání zboží:

(Je-li shodná s výše uvedenou, nevyplňujte!)

Kontaktní osoba:

Telefon:

E-mail:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Reklamované zboží:

Datum nákupu / vystavení faktury:

Číslo faktury:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podrobný popis závady: *

 

 

 

* Co nejpodrobněji specifikujte závadu. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení reklamace.

Návrh způsobu řešení reklamace:

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

1. Zboží bude předáno prodávajícímu k reklamačnímu řízení kompletní v původním obalu nebo obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (kupující zodpovídá za tento obal).

2. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno kupujícím. Pokusy kupujícího o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

3. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch kupujícího v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží odesláno kupujícímu. Pokud kupující předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si prodávající právo prodloužit tuto dobu.

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

Datum:                           __________________

Podpis kupujícího:         __________________

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prodávající:

František Novák

Ledečská 2962

580 01 Havlíčkův Brod

IČ: 63566168, DIČ: CZ7202262980

Adresa elektronické pošty: info@gastrohb.cz

Telefon: +420 603 243 414

 

Reklamované zboží zašlete nebo po předchozí telefonické domluvě předejte osobně na adresu: František Novák, GastroHB.cz, Dobrovského 2366, 580 01 Havlíčkův Brod, spolu s kopií prodejního dokladu!

 

Datum přijetí reklamace:

Reklamaci vyřizuje:

Vyjádření k reklamaci:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:                              __________________                            

Podpis prodávajícího:       __________________